Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Stimate Utilizator,

Soriana Constantinescu Birou de Mediator (SCBM), cu sediul în Calea Griviţei Nr. 6-8, etaj 4, sector 1, Bucureşti, denumită în document SCBM, în calitate de operator de date cu caracter personal prezinta POLITICA cu privire la modul în care prelucreaza datele cu caracter personal în contextul activității desfășurate, precum și drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, începând cu 25 mai 2018 (data aplicării GDPR).

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CATEGORIILE DE DATE PRELUCRATE

Dupa caz, in functie de calitatea pe care o detineti Dvs. (persoana vizata)in relatia cu SCBM si de obiectul relatiei contractuale (ex: parte solicitanta, parte invitata la mediere, furnizor, angajat, etc) SCBM prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • date de identificare, (nume, prenume, adresa, telefon, email, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital, functia detinuta, necesare pentru incheierea in mod valabil a contractului de pregatire a medierii, a contractului de mediere si derularea raporturilor contractuale aferente contractelor mentionate.
 • date de contact, cum ar fi: adresa de domiciliu, adresa de corespondență, e-mailul, telefonul.
 • date bancare: numar de cont, unitate emitentă pentru achitarea onorariu, taxe
 • date cu caracter personal privind: situatia economica, starea civila, familia, persoanele in intretinere, educatia si experienta profesionala, bunurile detinute, informatii privind locatia, numar de identificare national, numai atunci cand legislatia prevede obligativitatea furnizarii acestor informatii.

In functie de calitatea pe care o detineti in relatia cu SCBM si calitatea pe care o detineti veti primi la initierea relatiei cu SCBM o nota de informare specifica.

DE UNDE AVEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucrăm, sunt furnizate de dumneavoastra in mod direct sau indirect sau sunt generate/ deduse de noi ca urmare a interacțiunii cu dumneavoastra prin oricare din canalele de comunicare cu SCBM.
Putem, de asemenea, obține și prelucra datele Dvs. cu caracter personal din alte surse, cum ar fi:

 • ati oferit datele dumneavoastra cu caracter personal in vederea incheierii unui contract de pregatire a medierii sau a unui contract de mediere
 • datele Dvs. ne sunt comunicate de partea care v-a invitat la mediere
 • ati oferit datele dumneavoastra cu caracter personal pentru incheierea de parteneriate/alt tip de contract cu SCBM
 • ati oferit datele dumneavoastra cu caracter personal catre o platforma online cu acces public
 • am realizat corespondențe anterioare cu dumneavoastra
 • ati publicat datele dumneavoastra cu caracter personal intr-o afisare publicitară în social media
 • ati oferit datele dumneavoastra cu caracter personal in cadrul unui eveniment/intalnire etc.
 • ati aplicat pentru o pozitie vacanta in cadrul SCBM/sunteti angajat al SCBM/ati fost angajat al SCBM

DE CE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL?

Scopurile pentru care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sunt:
     a)prestarea serviciilor de pregatire a medierii si a serviciilor de mediere
     b) solutionarea solicitarilor si sesizarilor persoanelor vizate
     c) solutionarea potentialelor litigii, inaintate instantelor (de drept comun sau arbitrale, din tara sau strainatate)
     d) comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate
     e) recuperarea creantelor, actiuni in regres.
     f) imbunatățirea serviciilor SCBM
     g) comunicarea de articole, informari
     h) imbunătățirea continutului site-ului
     i) In vederea recrutarii, derularii relatiilor de munca si a relatiilor cu fostii angajati
     j) recomandari /referinte
     k) identificarea, analiza si remedierea defectiunilor tehnice
     l) conformarea cu legislatia aplicabila
     m) in scopul prevenirii fraudelor si a implicarii in activitati frauduloase

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal pentru scopurile mentionate mai sus, sunt:
     a) incheierea si executarea contractului de pregatire a medierii, precum si efectuarea la cererea Dvs. a demersurilor premergatoare incheierii contractului de mediere;
     b) incheierea si executarea contractului de mediere;
     c) o obligatie legala a SCBM;
     d) interesul legitim al SCBM, pentru activitati precum: efectuarea de analize statistice si raportari interne;
     e) consimtamantul Dvs;

CUI DEZVĂLUIM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Putem dezvălui datele cu caracter personal către:
      (a) Autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati din domeniul medierii, organele statului competente in materie civila, penala), ca urmare a unei obligatii legale a SCBM
      (b) Furnizorii implicati in mod direct/indirect in prestarea serviciilor de pregatire a medierii, a serviciilor de mediere (ex. Furnizori de servicii IT, furnizor de servicii curierat , notariat etc );
     (c) Instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluatori.
     (d) Furnizori servicii suport si /sau auxiliare pentru comunicații electronice (e.g. e-mailing, SMS etc.); servicii IT (e.g. mentenanță, suport, dezvoltare); servicii de audit; servicii de arhivare în format fizic și/ sau electronic;servicii de curierat;servicii juridice, notariale sau alte servicii de consultanță; servicii de training pentru personal, servicii SSM si PSI , specifice relatiilor de munca

Exemplu de Autoritati publice incidente activitatii de mediere: Consiliul de Mediere ; Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSDPCP);Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB);Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF);Arhivele Naționale;Instanțele judecătorești și alte organe judiciare (cum ar fi organele de poliție, Parchetele de pe lângă instanțele judecătorești, Direcția Națională Anticorupție – DNA etc.) si orice alte autoritati/institutii care au un drept legal de accesare a datelor Dvs. Cu caracter personal

CÂT PĂSTRĂM DATELE DVS?

In vederea scopurilor menționate anterior SCBM va prelucra datele cu caracter personal pe parcursul relației cu Persoana Vizata sau pe perioada impusa de prevederile legale şi documentată în Nomenclatorul Arhivistic si procedurile operaționale aplicabile fiecarei prelucrari in parte.
Ulterior încheierii operațiunilor de Prelucrare a Datelor, în scopurile pentru care au fost colectate, acestea vor fi arhivate de către SCBM pe durata de timp prevăzută în documentele normative interne, iar la împlinirea termenului de stocare, fiind distruse astfel cum este precizat în procedura aplicabilă.

CARE SUNT DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI?

Drepturile pe care le puteti exercita in legatura cu prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal sunt urmatoarele:
(1) Dreptul de informare si acces la datele cu caracter personal: puteti obtine de la SCBM o confirmare a faptului ca SCBM prelucreaza sau nu date personale care va privesc, si ce tip de date sunt prelucrate.
(2) Dreptul la rectificare: aveti dreptul de a solicita rectificarea, completarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc
(3) Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”: aveti dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, daca
     (i) datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
     (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal,
     (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului Dvs. iar acesta a fost retras.
(4) Dreptul de a va retrage consimtamantul Consimtamantul: il puteti exercita in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal a fost efectuata pe baza consimtamantului Dvs.
(5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, daca
     (i) Dvs. contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date,
     (ii) datele Dvs. au fost prelucrate ilegal, iar Dvs. va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.
(6) Dreptul la portabilitatea datelor: aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, numai daca prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu SCBM, si prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Atentie!!Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de SCBM
(7) Dreptul la opozitie: Aveti in orice moment dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum
     (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul legitim al SCBM sau
     (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.
(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ. In acesta situatie aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea SCBM, de a va exprima punctul de vedere si de a va contesta decizia.
(9) Dreptul de a depune o plangere la SCBM si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor
(10) Dreptul de a va adresa justitiei
(11) Dreptul de a fi notificat de catre SCBM privind brese de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal

PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SCBM respecta principiile de protecție a datelor cu caracter personal in activitățile sale operaționale respectiv:

 1. Principiul legalității, echității si transparenței prelucrării – datele vor fi prelucrate în mod legal, echitabil si transparent față de persoana vizată;
 2. Principiul proporționalității prelucrării, limitării scopului- datele vor fi colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Datele vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; Datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate;
 3. Principiul calității datelor – datele vor fi exacte și, în cazul în care este necesar, vor fi actualizate. Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 4. Principiul responsabilității prelucrării- datele vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare;
 5. Principiul minimizării datelor cu caracter personal – datele cu caracter personal vor fi adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate
 6. Principiul integritatii si al confidentialitatii: protejarea datelor cu caracter personal impotriva prelucrarii neautorizate si ilegale si impotriva pierderii, distrugerii si a deteriorarii accidentale prin luarea de masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare.

CONTACT

Orice informare/solicitare/reclamatie referitoare la protectia datelor cu caracter personal se transmite prin e-mail la adresa office@globalmediator.ro sau în scris, la adresa Soriana Constantinescu Birou de Mediator, sector 1, Calea Grivitei, nr.6-8, Et.4.
Pentru exercitarea drepturilor Dvs., pentru a depune o cerere sau o sesizare,   va puteți adresa SCBM e-mail la office@globalmediator.ro.
Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt: Web site: http://www.dataprotection.ro/ Email: anspdcp@dataprotection.ro Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 Bucuresti, Romania Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212 Cabinet Președinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60
Prezenta politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal se actualizeaza periodic. Textul actualizat il puteti consulta pe pagina web: www.globalmediator.ro