Termeni și condiții generale de utilizare a site-ului

TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI

„Soriana Constantinescu Birou de Mediator” denumit în continuare SCBM și-a deschis site-ul www.globalmediator.ro pentru a-şi informa personal toţi clienţii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu SCBM, cu toţi membrii reţelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia. Vă rugăm citiţi cu atenţie aceşti termeni.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Drepturi de autor și/sau Drepturi asupra Desenelor și Modelelor Industriale

SCBM este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea SCBM  sau a unor terţi care au autorizat SCBM  să le utilizeze.

Modelele siglelor, logo-urilor si desenelor  prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la protecţia desenelor şi modelelor industriale.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor şi/sau modelelor care sunt reproduse pe site, prezentarea, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la SCBM, este strict interzisă şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Drepturi de marcă

Denumirea „globalmediator”, numele domeniului, drepturile de autor,  logo-ul SCBM  şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală sunt   mărci înregistrate  exclusiv de către SCBM.

Alte mărci sunt de asemenea menţionate pe site; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de SCBM , fie cu autorizaţia titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse de SCBM.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la SCBM  sau de la titularii respectivi se pedepseşte conform legilor în vigoare.

INFORMAȚII DESPRE PRODUSE ȘI SERVICII

Aceste pagini constituie o prezentare generală serviciilor prestate de SCBM. Imaginile de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea SCBM. Informaţiile sunt furnizate fără nici un fel de garanţie expresă sau implicită.

SCBM îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe Internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea SCBM  a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.

SCBM este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la servicii si tarife, la continutul textelor  prezentate, precum şi la cele mai recente actualizari ale acestora.Utilizatorii sunt responsabili să aprecizeze ei înşişi, dacă informaţia sau conţinutul disponibil pe website este util sau complet. SCBM nu poate garanta că website-ul va funcţiona fără erori sau întreruperi.

DOCUMENTE

Caracteristicile documentelor prezentate pe site-ul SCBM sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.

Preţurile comunicate sunt cele din tariful SCBM în vigoare la momentul redactării/actualizării respectivelor pagini ale site-ului.

HYPERLINK-URI

Plasarea unui hyperlink spre site-ul SCBM necesită o autorizaţie prealabilă în scris de la SCBM . Dacă doriţi să plasaţi un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactaţi responsabilul site-ului SCBM.

SCBM nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.globalmediator.ro şi nu este responsabilă, în nici un fel, de conţinutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri. Utilizand aceste linkuri vă asumaţii integral riscurile. Deoarece SCBM nu a verificat veridicitatea şi realitatea conţinutului unor astfel de site-uri, SCBM nu este responsabil in legatură cu utilizarea sau disponibilitatea acestora.

COMUNICARI ON- LINE

In această era digitală, orice mesaj pe care Utilizatorul intenţionează să il trimită către SCBM prin e-mail nu este in siguranţă. Rugăm Utilizatorii să nu ne trimită informatii confidenţiale prin e-mail, deoarece in cazul unui atac cibernetic, mesajul din e-mail ar putea fi accesat sau modificat de o terţă parte. Riscul unei interceptării acceptat implicit de Utilizator, cand alege această cale de comunicare.

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, SCBM, afiliaţii săi, agentii, subcontractorii, membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte, speciale, punitive sau exemplare, şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, in legatură cu acest site, accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Prejudiciul şi/sau daunele menţionate anterior pot rezulta din: utilizarea incorecta a site-ului, revendicarile terţilor legate de utilizarea site-ului, virusi, acces neautorizat şi modificarea comunicaţiilor şi a informaţiilor, defecţiuni sau alte disfuncţionalităţi, utilizarea oricarui echipament, software, in legatură cu acest website. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.

Informaţiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de SCBM, de afiliaţii săi ori de membrii reţelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.

Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi site-ul nostru. Excluderea răspunderii este aplicabilă și utilizatorilor noștri interni (angajați, acționari, administratori, directori etc.)

DREPT APLICABIL

Prezentele Condiţii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente. Dacă apar discrepanțe sau diferențe de interpretare între diferitele versiuni lingvistice ale acestor termeni, prevalează versiunea în limba romană sau, dacă website-ul nu este disponibil şi in limba romană, va prevala limba engleză.

ACTUALIZAREA CONDIȚIILOR GENERALE

SCBM își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment accesul la site, precum și Condițiile Generale. Aceste modificări și actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare.