Întrebări Frecvente

"Cunoscător, un specialist care știe totul despre ceva și nimic despre orice altceva" - Ambrose Bierce

La telefon 0040 732 770 873.

Prin e-mail: soriana.popescu@globalmediator.eu

Prin conferință video, prin telefonie mobilă, prin platforme dedicate și prin e-mail.

Medierea se poate utiliza pentru soluționarea unor conflicte din domenii extrem de variate, atȃt înainte de a introduce o acțiune în judecată și în timpul procedurii litigioase, cȃt și în faza punerii în executare silită a hotărȃrii judecătorești definitive și irevocabile.

(s) În materie civilă, prin mediere se pot soluționa conflicte:

 • de natură financiară cu terți (inclusiv cu bănci, instituțiile statului, instituții financiare-nebancare, asiguratori);
 • din domeniul protecției consumatorului: produse sau servicii defectuoase, garanții nerespectate, clauze abuzive în contractul dintre consumator și operatorul economic;
 • din domeniul proprietății intelectuale: proprietate industrială, drepturile de autor și drepturile conexe, proprietate intelectuală, know-how, copyright;
 • în domeniul educației și învățămȃntului (toate gradele): cu privire la exprimarea inadecvată sau jignitoare, comportament abuziv, violență, comportament ilegal, ofensă adusă cadrului didactic, comportament școlar neadecvat;
 • în materia dreptului proprietății: referitoare la vecinătate, coproprietate, raporturi locative, evacuări, revendicări;
 • în materia succesiunilor: cu privire la testament, moștenire legală, împărțire bunuri, drept de abitație soț/soție supraviețuitor/oare, cheltuieli aferente înmormȃntării;
 • în domeniul turismului: calitatea serviciilor, informațiile furnizate (preț, destinație, cazare, formalități, asigurări);
 • în domeniul protecției mediului: acțiuni/decizii care pot avea impact asupra mediului, managementul, depozitarea, transportarea și incinerarea deșeurilor;
 • în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • transfrontaliere, dacă dreptul național al uneia din părți prevede această opțiune.

(s) În materie comercială, prin mediere se pot soluționa conflicte privind asocieri, parteneriate, derularea contractelor (servicii, produse, livrare, calitate), debite, majorări de costuri, întârzieri în executare sau neexecutare, transport, finanțări (leasing, credite bancare și non-bancare), consultanța, vȃnzare-cumpărare, asigurări.

(s) În domeniul dreptului muncii, se pot soluționa prin mediere următoarele:

 • conflicte privind stabilirea condițiilor de muncă în contractele individuale sau colective de muncă;
 • conflicte privind drepturile din contractele individuale de muncă: incheiere, executare si încetare, (interpretare, încetare abuzivă, concediere disciplinară);
 • conflicte organizaționale: de subordonare, de resurse, muncă neremunerată, comportamentul abuziv la locul de muncă, hărțuire, discriminare, intimidare, agresiune, bullying, mobbing.

(s) În domeniul răspunderii profesionale, se pot soluționa prin mediere conflictele în care se angajează răspunderea profesională a celui care a prestat serviciul, respectiv cauzele de malpraxis (profesie liberală: medic, farmacist, notar, avocat, expert, auditor, mediator, contabil, evaluator etc), exceptȃnd situația în care prin legi speciale este stabilită o alta procedură.

(s) În litigiile civile cu valoare sub 50.000 lei, exceptȃnd litigiile în care există o hotărare executorie de deschidere a insolvenței și a celor de la Registrul Comerțului.

(s) În materia dreptul familiei, se pot soluționa prin mediere conflictele privind motivele de divorț, partajul, relațiile cu copiii, exercitarea autorității părintești (încredințarea minorului), stabilirea domiciliului copiilor după separarea părinților (divorț sau alte cazuri), programul de vizitare, planul parental (contribuția părinților la creșterea, educarea și pregătirea profesională a copiilor).

(s) În cazul infracțiunilor la care acțiunea penală se pune în mișcare la plȃngerea prealabilă a părților și împăcarea părților înlătură răspunderea penală, sub condiția ca victima să fie de acord să participe la ședința de informare împreună cu făptuitorul.

Medierea poate fi solicitată/inițiată de către una din părți sau de ambele părti implicate într-un conflict, prin contactarea mediatorului și completarea unei cereri.
După ce are loc informarea inițială gratuită, cu privire la mediere, părțile care aleg să soluționeze conflictul prin mediere (inclusiv cei ce le însoțesc: sfătuitori, avocați, rude, reprezentanți etc) și mediatorul semnează acordul de confidențialitate și contractul de mediere.
În continuare, prin documente, discuții, relatări și explicații, fiecare din părți, separat sau împreună, furnizează mediatorului informații cu privire la conflict.
La o dată stabilită de părți, are loc ședința de mediere în care fiecare dintre părți iși susține punctul de vedere și colaborează cu cealaltă parte sub îndrumarea și cu ajutorul mediatorului pentru a găsi soluția optimă si a soluționa definitiv conflictul. Şedința de mediere se poate desfășura pe parcursul mai multor ore sau zile în funcție de complexitatea conflictului sau disponibilitatea părților.

Toate comunicările scrise sau verbale, care au loc între părți înainte, în timpul sau după mediere sunt confidențiale, acestea incluzȃnd: discuțiile cu părțile în dispută (inclusiv cele cu reprezentanții lor), informația furnizată de către aceștia în orice formă, ce au făcut sau spus părțile în timpul ședinței de mediere, conținutul acordului de mediere, dosarul conflictului sunt și rămȃn confidențiale. Mediatorul nu discută cu nimeni exceptănd părțile implicate conținutul medierii și doar informează la solicitarea expresă și justificată legal a autorităților dacă a avut loc medierea și dacă s-a ajuns la un acord fără a da detalii în legătura cu conținutul acestuia.

Fiecare parte, care dorește o soluționare constructivă a conflictului, se pregătește pentru mediere încercând să răspundă (pentru sine) la următoarele întrebări:

Ce rezultat anume doriți să obțineți Dvs. prin mediere?
Ce trebuie să faceți Dvs. pentru a obține acel rezultat?
Ce trebuie să modificați la acel rezultat pentru ca el să devină posibil, realizabil?
Ce credeți că dorește cealaltă parte să obțină prin mediere?
Ce impact are scopul urmărit de cealaltă parte asupra Dvs.?
Ce impact are scopul Dvs. asupra celeilalte părți?
Care au fost intențiile celeilalte părți în conflict?
Cum a contribuit fiecare parte inclusiv Dvs. la situația conflictuală?
Ce informații vă lipsesc pentru a analiza complet situația în care vă găsiți Dvs. și cealaltă parte?
Pe ce informații concrete vă bazați toate răspunsurile la întrebările de mai sus?
Cum au afectat personal aceste înformații cealaltă parte?
Ce simțiti Dvs. când vă gândiți la situația conflictuală în discuție?
Ce credeți că simte cealaltă parte cănd se gȃndește la conflict?
Sunt elemente care aduse în discuție vor genera pentru Dvs. sau pentru cealaltă parte nesiguranță sau teamă?
Cum puteți exprima ceea ce doriți să obțineți într-o formă care să aibă sens și pentru cealaltă parte?

Răspunsul la aceste întrebări vă va ajuta să obțineți o perspectivă personală căt se poate de complexă asupra situației conflictuale în care vă aflați, căt și asupra scopului pentru care acceptați să participați la mediere.

Părțile au libertatea de a stabili dacă onorariul este suportat de fiecare parte în cote egale sau în cote diferite.